Vacaturebank - T.S.V. Theole

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Vacaturebank

Penningmeester

27-07-2022

Penningmeester

De huidige penningmeester heeft besloten zijn werkzaamheden over te dragen. Daarom zijn wij per direct op zoek naar een penningmeester.

De penningmeester maakt deel uit van het Dagelijkse Bestuur. Naast de specifieke taken die hieronder in het functieprofiel zijn opgenomen is elk bestuurslid integraal verantwoordelijkvoor het beleid, de uitvoering daarvan maar komt ook de bevoegdheid toe daarvan af te wijken.
Verder is haar belangrijkste taak het besturen van de vereniging. Deze taak omvat in feite alles om een vereniging in stand te houden. Het bestuur doet dan ook al datgene (en neemt daartoe de besluiten) dat noodzakelijk is om de vereniging intern en extern goed te laten functioneren.

- Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging.
- Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging (via Nikki)
- De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen.
- Zorg dragen voor de eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
- Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
- De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken. 

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en bij voorkeur financieel onderlegd is. Gezien de omvang en complexiteit is het van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

We zien u reactie graag tegemoet. Uw reactie kunt u sturen naar Brenda Verweg, secretaris@theole.nl

Reageren op de vacature* = verplicht
Vacature Titel
Penningmeester Penningmeester
Gastheer / vrouw Gastheer/-vrouw voor de zaterdagmiddag
Secretaris Secretaris
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!